poniedziałek, 12 czerwca 2017

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko. Kultura-Sztuka-Edukacja"

Prace uczestników zajęć plastycznych naszego klubu znalazły się na wystawie "Żywe obrazy - Obrazy żywe" , która towarzyszyła III Międzynarodowej Konferencji Naukowej,, Dziecko. Kultura-Sztuka-Edukacja "na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opiekę artystyczno-pedagogiczną sprawowała Maria Śmigla.
Wystawa jest realizowana w ramach Projektu "Działalność Upowszechniająca Naukę" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczestnicy konferencji zajmujący się edukacją artystyczną z Polski i innych krajów europejskich zachwycali się pracami naszych uczniów (zwłaszcza kotami i kalkografią). 
Na wernisażu obecna była Pani Iwona Blecharz kierownik Klubu w Soboniowicach.